COACHING 

Coaching
on protsess, mille eesmärk on läbi küsimuste julgustada, arendada, toetada ja innustada inimesi ennast täielikult teostama. Coach on oma ala professionaal, kes on läbinud spetsiaalse ettevalmistuse coaching´u protsessi läbiviimiseks. Coaching võib teatud hetkedel väga kasulik olla iga inimese jaoks.

Coaching
 on suunatud eelkõige olevikule ja tulevikule. Sageli on selle protsessi eesmärk aidata kliendil jõuda keskpärasest olevikust suurepärasesse tulevikku - kuid võib aidata jõuda ka juba üsna heast hetkeolukorrast lausa fantastiliselt hea soovitud olukorrani!

Coaching´u protsessi käigus käsitletakse selleks spetsiaalselt välja töötatud tehnikaid ja meetodeid kasutades hetkeolukorda - kus on klient praegu, soovitud olukorda - kuhu klient sooviks ideaaljuhul välja jõuda, võimalikke lahendusi - kuidas hetkeolukorrast soovitud olukorda jõuda, ning tegevusplaani - missugused on need konkreetsed tegevused siin ja praegu, mis aitavad kliendil enda eesmärgi saavutada.

Hea Koolitus OÜ juhataja Veiko Värk on rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalne coach.  
 
Millal võiks coaching´ust kasu olla?     
 
Klassikaliselt sobib coaching hästi näiteks järgmistel juhtudel:
  • Klient on jõudnud "ristteele" - olukorda, kus tuleks valida, mis suunas edasi liikuda, kuid õige valiku tegemine tundub keeruline;
  • Kliendil on eesmärk või unistus, kuid puudub selge ettekujutus, kuidas eesmärgi saavutamiseni jõuda;
  • Klient tunneb, et midagi on justkui puudu, kuid pole kindel, mis see võiks olla;
  • Jne. 
Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Inimeste arendamise kontekstis võimaldab coaching lisaks klassikalistele juhtudele kasutada ka mitmesuguseid täiendavaid võimalusi.

Mõnikord võib pärast suurepärast koolitust tunduda, et oli küll väga hea koolitus, aga ajapikku kipub selle mõju justkui ära kaduma. Juhul, kui pärast koolitust viiakse iga osalejaga kas tema juhi või koolitaja poolt teatud ajavahemiku tagant läbi coaching-vestlusi, mille käigus arutatakse, kuidas töötajal on läinud, kuidas ta saaks uusi teadmisi ja oskusi võimalikult efektiivselt ellu rakendada ning missugust tuge ta selleks vajab - võimaldab see tagada uute omandatud teadmiste ja oskuste 100% ellurakendamise ning muuta arenguprogrammi väärtuslikuks investeeringuks.    

Väga hea mõte võib olla arendada ka ettevõtte või organisatsiooni juhtide coaching´u alaseid oskusi, et nad oskaksid enda alluvaid paremini motiveerida ja toetada ning julgustada neid suuremale iseseisvusele - saame teid läbi teie juhtidele vastava arenguprogrammi läbiviimise kindlasti aidata.

See, kui coach on lisaks coaching´u valdkonna eksperdile ka laia teemadevaldkonda tundev professionaalne koolitaja, lisab coaching´u protsessile väga suurt lisaväärtust. See võimaldab kombineerida klassikalist coaching´ut individuaalsete konsultatsioonidega vastavas valdkonnas. 

Näiteks kui klient soovib muuta enda igapäevast ajakasutust efektiivsemaks, siis lisaks klassikalisele coaching´ule, mille käigus coach saab aidata kliendil endal avastada ajaraiskajaid ning luua tegevusplaani nende vältimiseks, saab coach individuaalse konsultatsiooni käigus tutvustada kliendile ka mitmesuguseid praktilisi  ja efektiivseid ajajuhtimise töövahendeid, mille klient saab soovi korral samuti ellu rakendada.


Coaching´u ja individuaalse konsultatsiooni kombinatsioon võib aidata veelgi täiustada klassikalise coaching´u või koolituse tulemusi.

Sellist lahendust tasub inimeste arendamisel kindlasti tõsiselt kaaluda näiteks juhul, kui ettevõttes või organisatsioonis vajavadki konkreetset koolitust üksnes 1-2 inimest. Juhul, kui need 1-2 inimest saavad just nende individuaalsete vajaduste põhjal koolitajalt kõigepealt personaalse konsultatsiooni, millele järgnevad coaching-vestlused, mille käigus on võimalik luua konkreetne tegevusplaan õpitud uute teadmiste ja oskuste ellurakendamiseks ning selle täitmist jälgida, võib selle tulemusel sündida oluline kvalitatiivne hüpe ning investeeringu tasuvus on muljetavaldav.                         
 
Olete väga oodatud ühendust võtma!
Arutame üheskoos, kuidas teie soovitud eesmärgid saavutada.