Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Vastavalt Richard Lewis´e kultuurierinevuste mudelile saab kõik maailma kultuurid jagada kolmeks: lineaar-aktiivsed, multi-aktiivsed ja reaktiivsed. Need kolm üksteisest selgelt eristuvat kultuuride gruppi moodustavad kolmnurga, mis on maailmas tuntud Lewis´e kultuurierinevuste mudelina.

Lewis´e mudelit on edukalt kasutatud kultuurierinevuste tundma õppimise alastes arenguprogrammides juba üle 30 aasta ning vastava koolituse on läbinud üle 70 000 inimese. Richard Lewis´e tuntuimat raamatut "When Cultures Collide" on müüdud üle miljoni eksemplari.

Lewis´e kultuurierinevuste mudeli suure populaarsuse põhjus kogu maailmas on selle praktilisus ja lihtsus. Õppides põhjalikult tundma neid kolme peamist kultuuride gruppi, on võimalik üsna hästi orienteeruda ning mõista enamikku maailma kultuure. 

Oluline on ka see, et Lewis´e kultuurierinevuste mudel keskendub eelkõige erinevate kultuuritaustaga inimeste suhtlemise iseärasustele. Selle hea tundmine on iga rahvusvahelise äri alus, sest kui suhtlemine ei suju, takistab see usalduse loomist ning edukate tehinguteni jõudmist. Lewis´e kultuurierinevuste mudeli tundmine aitab iga kultuuri esindajaga ladusalt suhelda kohe algusest peale.  Alljärgnevas videos tutvustab mudeli autor  - elav legend Richard Lewis - lühidalt seda ise: 


Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Hea Koolitus OÜ juhataja Veiko Värk saab Richard Lewis´e litsentseeritud partnerina viia neid tõhusaid ja praktilisi üle kogu maailma populaarseid arenguprogramme läbi ka Eestis. 

Arenguprogrammi ühe osana on igal osalejal võimalik selleks spetsiaalselt välja töötatud online-keskkonnas (CultureActive) täita põhjalik küsimustik ning teada saada, missugune on tema individuaalne kultuuriprofiil - kus paikneb tema enda kultuuriliste eelistuste kohaselt Richard Lewis´e kultuurierinevuste kolmnurgas ning võrrelda enda väärtusi ja eelistusi teiste kultuuride omadega. Andmebaas sisaldab üle 100 maailma kultuuri põhjalikke analüüse! Samuti on võimalik võrrelda enda väärtusi ja eelistusi enda koduriigi omadega - osa inimesi võivad olla enda koduriigi tavapärasest üsna erinevad. Nende erinevuste teadvustamine ja tundma õppimine võib aidata luua paremaid suhteid.

Tegemist on ka suurepärase meeskonnatöö töövahendiga - see võimaldab näha korraga kogu kollektiivi ning iga kollektiivi esindaja asukohta tema eelistuste kohaselt kultuurierinevuste mudelil. Samuti on võimalik omavahel võrrelda meeskonnaliikmete väärtusi, näha meeskonna väärtuste tervikpilti ja osakaalusid ning nendel teemadel sisukalt diskuteerida. Programm võimaldab saada 360° tagasisidet enda kolleegidelt ning võrrelda enda väärtusi ja eelistusi sellega, kuidas neid tajuvad teised meeskonna liikmed. 


Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Arenguprogrammi on võimalik läbi viia, kasutades selleks spetsiaalselt välja töötatud interaktiivset töövahendit (Cross-Cultural Dialogue Mat), mis võimaldab osalejatel ca 4-inimeselistes rühmades kultuurierinevuste üle koolitaja juhendamisel diskuteerida ning huvitavaid ülesandeid lahendada. 

Käsitletakse kõiki peamisi kultuurierinevuste seisukohalt olulisi valdkondi nagu esitluste tegemine, kohtumistel osalemine, läbirääkimiste pidamine, juhtimine, meeskonnatöö ja usalduse loomine.

Olete väga oodatud meiega ühendust võtma! 
Arutame üheskoos, missugune lahendus teie jaoks kõige paremini sobib.